Group Members

Jilong Wang

jilongwang.jpg   Post Doctoral
 

   Ph.D. in Biochemistry and Molecular Biology
   Peking University
   wang5708@umn.edu
   265 Amundson Hall

 

Qiuge Zhang

qiuge_zhang2.jpg   

    Graduate Student

 

    Qiuge Zhang
    B.S. in Chemistry, 2015
    University of Science and Technology of China
    zhan4595@umn.edu
    265 Amundson Hall

Zhengyang Liu

   zhengyang_liu2.jpg Graduate Student

 

    Zhengyang Liu
    B.S. in Polymer Science and Engineering, 2014
    Tsinghua University
    liux3141@umn.edu
    265 Amundson Hall

Yuxiao Wu

yuxiao_wu.jpg   

    Graduate Student

 

    B.S. in Materials Science, 2016
    University of Illinois at Urbana-Champaign
    wuxx0586@umn.edu
    265 Amundson Hall